objavljeno: 04.06.2012

Ples za vjenčanje

Ples za vjenčanje
"Više od 15 godina iskustva u raznim plesovima naučilo me najvažnijoj stvari, a to je da se ljudi moraju zabaviti dok plešu. Moje iskustvo i Vaša želja za svladavanjem plesnih koraka siguran je korak prema veselom druženju i zajedničkom krajnjem cilju - plesu."

Mobitel: 091/505 6198 (iza 18h - može i SMS)
Kontakt: [email protected]

Više od 15 godina iskustva u raznim plesovima naučilo me najvažnijoj stvari, a to je da se ljudi moraju zabaviti dok plešu. Moje iskustvo i Vaša želja za svladavanjem plesnih koraka siguran je korak prema veselom druženju i zajedničkom krajnjem cilju - plesu.

Cijena po paru je 150 kuna za jedan sat (punih 60 minuta) ako imate svoj prostor, ako dolazite u plesni studio cijena sata je 200 kuna. Ako dolazite s još jednim parom (kumovi/roditelji...) imate popust od 50 kuna po satu, a za veće grupe cijena po dogovoru.