objavljeno: 07.02.2010

Što kaže zakon o promjeni prezimena prilikom vjenčanja

Što kaže zakon o promjeni prezimena prilikom vjenčanja
"U davna vremena žena je prilikom stupanja u brak imala jednu opciju što učiniti s prezimenom. Danas, u moderno doba situacija se malo promijenila i supruga ima nekoliko izbora."

U davna vremena žena je prilikom stupanja u brak pod obavezno uzimala muževo prezime i to je tada bilo sasvim normalno. Danas se svijet malo promijenio i samim vjenčanjem mladenka ne mora uzeti muževo prezime. U suvremenom svijetu postoje zakoni koji su jednaki za sve ljude, pa tako mladenka ima nekoliko izbora.

Jedno od pitanja koje ćete morati riješiti prije vjenčanja je i izbor prezimena. Imate 4 opcije:

  • svako može zadržati svoje prezime
  • kao zajedničko prezime možete uzeti prezime jednog od Vas
  • kao zajedničko prezime možete uzeti oba prezimena (po redoslijedu koji sami izaberete)
  • samo jedno od Vas može svojem prezimenu dodati prezime bračnog druga (po redoslijedu koji sami izaberete)

Sporazum o prezimenu mora biti u skladu s odredbama posebnog zakona – u ovom slučaju sa Zakonom o osobnom imenu („Narodne novine“, 69/92). Po njemu, ime i prezime kojim se osoba služi u pravnom prometu može sadržavati svako za sebe najviše dvije riječi. Dakle, ako se prezime ženika ili nevjeste sastoji od dvije riječi, o prezimenu se sporazumijevaju sukladno odredbama Obiteljskog zakona i Zakona o osobnom imenu, pri čemu je bitno da novo dogovoreno prezime u pravnom prometu ne može imati više od dvije riječi. O tome također daju posebnu izjavu matičaru prilikom utvrđivanja pretpostavki za sklapanje braka. Kad bi prezime poslije sklapanja braka imalo više od dvije riječi, ženik i nevjesta se sporazumijevaju koju će kombinaciju riječi koristiti kao prezime nakon sklapanja braka u pravnom prometu. Moguće su kombinacije svih riječi prezimena određenog po osnovi sklapanja braka. Zakon o osobnom imenu određivanje prezimena za pravni promet ne ograničava na prezime kao cjelinu već na broj riječi. To znači da se izjava ženika i nevjeste može odnositi na bilo koju riječ naznačenu u prezimenima.

Nemojte se zabrinuti ako Vam matičar preporuči da do dana sklapanja braka posjetite savjetovalište za brak i obitelj – nije da s Vama nešto nije u redu, već mu to nalaže zakon.